Loondoorbetaling tijdens feestdagen

Loon tijdens feestdagen, hoe zit dat?

13 april 2023
Voor flexwerkers

In Nederland kennen we veel feestdagen, zoals Kerst, Pasen, Koningsdag en Hemelvaart.  Maar moet je als werkgever nu wel of geen loon doorbetalen op feestdagen? En verschilt dat voor vaste werknemers en flexwerkers? Wij vertellen je graag hoe het zit!

Welke dagen zijn eigenlijk feestdagen?

Er zijn een aantal algemeen erkende feestdagen. Deze dagen zijn opgenomen in de Algemene termijnenwet:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste kerstdag
 • Tweede kerstdag

De wet zegt echter niets over het verplicht vrij geven op deze dagen. Een vaste werknemer of uitzendkracht kan hier dus geen rechten aan ontlenen. Er zijn wél voorwaarden afgesproken in de meeste cao’s. Hoe zit dat in het cao voor uitzendkrachten?

Feestdagen in het cao voor uitzendkrachten

Volgens het NBBU-cao voor uitzendkrachten zijn onderstaande dagen feestdagen. Dit geldt niet als ze vallen op een zaterdag of zondag.

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag in een lustrumjaar*
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste kerstdag
 • Tweede kerstdag

*Een lustrumjaar is een term die wordt gebruikt om een periode van vijf jaar aan te duiden. Voor bevrijdingsdag is dit 2020 – 2025 – 2030 – 2035 etc.

Regels als er niet wordt gewerkt op een feestdag

Of je wel of geen loon doorbetaalt tijdens feestdagen hangt af van een aantal factoren. Je kijkt bijvoorbeeld naar het type uitzendovereenkomst, of jouw organisatie gesloten is en of de uitzendkracht normaal op die dag werkt. We zetten de voorwaarden hieronder voor je op een rij!

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Er wordt standaard een percentage gereserveerd voor feestdagen. De feestdag wordt vervolgens doorbetaald uit de individuele reservering van de uitzendkracht. Er kan nooit méér worden uitbetaald dan dat er in de reservering is opgebouwd.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding

Je moet als organisatie loon doorbetalen als er aan twee voorwaarden wordt voldaan. We lichten ze hieronder uit. Deze regels mogen overigens ook toegepast worden op de uitzendkrachten met uitzendbeding, in plaats van een individuele reservering in geld. De uitzendorganisatie kiest hier dan zelf voor. Deze keuze wordt gemaakt voor het hele kalenderjaar en geldt dan voor alle uitzendkrachten.

Voorwaarde 1: Er wordt niet gewerkt omdat het een feestdag is

Jouw organisatie is bijvoorbeeld gesloten of heeft alleen minimale bezetting nodig. Als het werk bij jullie gewoon doorgaat op de feestdag, wordt niet aan deze voorwaarde voldaan.

Voorwaarde 2: De flexwerker had normaal gesproken wel gewerkt

De uitzendkracht heeft een vaste arbeidsomvang

Wordt er niet gewerkt op de feestdag, maar heeft de uitzendkracht een vaste arbeidsomvang met vaste dagen? Dan heeft de uitzendkracht recht op doorbetaling als de feestdag op een van die vaste dagen valt. 

De uitzendkracht heeft geen vaste arbeidsomvang, maar is al minimaal dertien weken in dienst

Als de arbeidsomvang niet duidelijk is vastgelegd, dan geldt de “zeven uit dertien”-regel. Heeft de uitzendkracht in de dertien weken vóór de feestdag minimaal zeven keer gewerkt? Dan wordt de feestdag beschouwd als een normale werkdag.

De uitzendkracht heeft geen vaste arbeidsomvang en is minder dan dertien weken in dienst

Is de uitzendkracht korter dan dertien weken voor de feestdag gestart? Dan wordt de feestdag alleen als normale werkdag beschouwd als de uitzendkracht meer dan de helft van de weken op die dag heeft gewerkt.

Op hoeveel uur heeft de uitzendkracht recht als de feestdag als werkdag wordt beschouwd?

Om dit te bepalen, pak je het gemiddelde van alle verloonde uren op de dagen dat er gewerkt is. Stel, je wilt bepalen hoeveel uur er doorbetaald moet worden op Koningsdag:

 • Deze feestdag valt in 2023 op een donderdag.
 • De uitzendkracht heeft acht keer op donderdag gewerkt in de afgelopen dertien weken.
 • Je pakt dan het gemiddelde van alle verloonde uren op donderdag in die acht weken.
 • Overuren zijn uitgesloten, tenzij de uitzendkracht op donderdag structureel overwerkt.

Belangrijk

 • De uitzendkracht verliest het recht op de feestdag niet door extra in te roosteren op andere dagen. Dit geldt ook niet als de uitzendkracht daarmee de vast overeengekomen arbeidsomvang al heeft gehaald.
 • De uitzendkracht verliest het recht op een feestdag niet door aansluitend vakantie op te nemen.

Regels als er wel gewoon wordt gewerkt op een feestdag

Als het werk bij de jouw organisatie doorgaat, mag de uitzendkracht gewoon werken. De wet bepaalt niet dat een feestdag een verplichte vrije dag is. In de inlenersbeloning staat aangegeven of de uitzendkracht recht heeft op een toeslag. Is er een feestdagentoeslag opgenomen in de beloning en beschouwt jouw organisatie die dag ook als feestdag? Dan heeft de uitzendkracht ook recht op deze feestdagentoeslag.

Let op!

Als de werknemers in direct dienstverband een feestdagentoeslag krijgen, dan krijgt de uitzendkracht dit ook. Het is dus niet relevant of de betreffende dag ook een feestdag is in het cao voor uitzendkrachten.

Deel dit artikel